COOKIES

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán (napr. sociálnym sietí).

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

Cookies je zároveň možné deliť na:

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non­‑essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad aj nastavením Vášho internetového prehliadača, ktorým sa zakáže ukladanie súborov cookies (pokyny nájdete na stránke podpory príslušného internetového prehliadača). Používanie essential cookies môžete tiež zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača (pokyny nájdete na stránke podpory príslušného internetového prehliadača). Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

V nasledovnej časti Vám poskytujeme bližšie informácie o jednotlivých cookies:

Vlastná / 3. strán Funkcia / účel Doba uchovávania Bližšie vysvetlenie a popis funkcie / účelu
Google Analytická a štatistická 2 roky Zaregistruje jedinečný identifikátor (ID), ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
Google Analytická a štatistická 2 roky Google Analytics používa na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil webovú stránku, ako aj dátumy prvej a poslednej návštevy.
Google Analytická a štatistická 1 deň Používa služba Google Analytics na zníženie miery požiadavky.
Google Analytická a štatistická 1 deň Zaregistruje sa jedinečný identifikátor (ID), ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
Google Analytická a štatistická 1 minúta Používa sa na obmedzenie rýchlosti požiadaviek. Ak je služba Google Analytics nasadená prostredníctvom Google Tag Manager, bude mať tento súbor cookie názov _dc_gtm_ <property‑id>.
Google Reklamná a marketingová 1 rok Využívaná Google na registráciu a nahlásenie akcií používateľa webu po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom zmerať účinnosť reklamy a prezentovať používateľovi cielené reklamy.
Vlastná Funkčná a technická do zatvorenia prehliadača Slúži na kontrolu, či je aktuálny návštevník prihlásený používateľ.
Vlastná Funkčná a technická 14 dní Ukladá informácie o návšteve webstránky cez affiliate link a informovanie o registrácii takéhoto užívateľa.
Modul pre cookies Funkčná a technická 1 rok Ukladá akceptované ID o politike súborov cookie.
Modul pre cookies Funkčná a technická 1 rok Ukladá predvoľby súhlasu so súbormi cookie.
Facebook Reklamná a marketingová 3 mesiace Ukladá a sleduje návštevy na rôznych webových stránkach.
Facebook Reklamná a marketingová 1 rok Spravuje frekvenciu zobrazovania reklám.
Facebook Reklamná a marketingová 1 rok Uloží údaje o účte.
Facebook Reklamná a marketingová 3 mesiace Uloží jedinečné ID relácie.
Facebook Reklamná a marketingová 3 mesiace Povolí zobrazovanie reklám alebo opätovné zacielenie.

Google, sociálne siete

Google

Využívame služby spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ("Google"), a to Google Analytics. Pomocou cookies Google sa umožňuje analyzovať používanie našej webstránky, ako aj predstaviť užívateľovi cielené reklamy na základe akcie užívateľa (tzv. remarketing). Informácie o Vašom používaní tejto webstránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP­‑adresa. Bližšie informácie o tom, ako sú spracúvané údaje pre tieto účely nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len "Facebook"), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel "Like" ("Páči sa mi to") a "Share" ("Zdieľať") umiestnených na webstránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Počas Vašej návštevy na našej webstránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho internetového prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP­‑adresy pristupuje na našu webstránku, pričom Facebook zároveň získa údaje o Vašej aktivite na našej webstránke. Ak ste popritom prihlásení na svojom užívateľskom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo "Like" alebo "Share", môžete obsah našej webstránky prepojiť so svojím užívateľským profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webstránky priradiť Vášmu užívateľskému kontu. Tieto cookies sa ukladajú na dobu 3 mesiacov. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov tu: https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation. Až do okamihu prenosu údajov spoločnosti Facebook sa považujeme s Facebookom za spoločných prevádzkovateľov, nakoľko sme umožnili spoločnosti Facebook umiestniť na našej webstránke plug­‑in, ktorý umožňuje aický zber a prenos dát z našej webstránky spoločnosti Facebook, a to v zmysle podmienok, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Po takomto prenose dát sa spoločnosť Facebook stáva osobou, ktorá zodpovedá za ďalšie spracúvanie týchto dát.

Sociálne siete

Nakoľko nám záleží na tom, aby ste sa vedeli s nami spojiť a aby sme s Vami mohli zdieľať obsah webstránky, máme vytvorené fanúšikovské stránky, užívateľské účty, či kanále na týchto sociálnych sieťach:

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností uvedených nižšie. Na žiadnej zo sociálnych sietí nežiadame vytvárať štatistiky, ani si nie sme vedomí, že by sme vykonávali činnosti, pri ktorých by sme sa považovali za spoločných prevádzkovateľov s prevádzkovateľmi sociálnych sietí.

 

Kontakt

KML, s.r.o.
Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763