OPAKOVANÉ PLATBY

Cena, ktorá sa uhrádza platobnou kartou, sa uhrádza prostredníctvom platobnej brány ComGate. Zákazník je pri úhrade presmerovaný na službu platobnej brány ComGate, v rámci ktorej realizuje úhradu Ceny. Do rozhrania platobnej brány ComGate Zákazník zadá číslo svojej platobnej karty, dátum platnosti a CVC kód ‑ tri čísla, ktoré nájde v podpisovom prúžku na zadnej strane svojej platobnej karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak bude Zákazník najskôr požiadaný o zadanie číselného kódu, ktorý obdrží SMSkou od svojej banky.

Úhrady Ceny sa budú realizovať po prvej úhrade Ceny platobnou kartou cez platobnú bránu ComGate formou aického strhávania platieb z platobnej karty (ďalej len "opakované platby").

Poskytovateľ služieb platobnej brány ComGate, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Kontaktné údaje na spoločnosť ComGate Payments, a.s. pre prípadné reklamácie alebo dotazy k platbám sú:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E‑mail: platby‑podpora@comgate.cz
Tel: + 420 228 224 267

Zákazník odkliknutím tlačidla "Súhlasím s opakovanými platbami", vyjadruje výslovný súhlas so založením a parametrami opakovaných platieb a s uložením platobných údajov na strane platobnej brány ComGate.

Platobné údaje, najmä čísla platobných kariet a ďalšie údaje zadávané pri platbe, ComGate nezdieľa so Spoločnosťou a Spoločnosť k nim nemá prístup. Platobná brána ComGate nakladá s údajmi o platobnej karte podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI‑DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovania platobných kariet), pričom platby cez platobnú bránu ComGate sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Ak pri prvej úhrade Ceny Zákazník odsúhlasí opakovanú platbu, do dvoch (2) pracovných dní mu bude na e‑mail zaslané potvrdenie, že opakovaná platba bola založená. Kým Zákazník neukončí Zmluvu alebo nepožiada o zrušenie opakovaných platieb, k prvému dňu nasledujúceho Predplatného, ktoré zadal pri uzavretí Zmluvy, dôjde k aickému strhnutiu platby za toto nasledujúce Predplatné.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Spoločnosť, aby zabezpečila zastavenie opakovaných platieb, a to e‑mailom na kml@kml.sk, pričom v takom prípade má Zákazník právo pre budúce úhrady využiť možnosť platenia bankovým prevodom finančných prostriedkov na účet Spoločnosti.

PARAMETRE OPAKOVANÝCH PLATIEB

Dôvod založenia opakovaných platieb Úhrada Ceny za Služby Pokladnice v zmysle Zmluvy
Maximálna čiastka opakovanej platby Pri mesačnom Predplatnom max. 3,60 EUR
Pri ročnom Predplatnom max. 36 EUR
Suma opakovanej platby (fixná/variabilná) Fixná (podľa výšky Ceny v Zmluve)
Obdobie, po ktorom dôjde k strhnutiu opakovanej platby (frekvencia) Podľa vybranej dĺžky Predplatného (mesačne alebo ročne)
Dátum strhávania opakovanej platby Prvý deň príslušného Predplatného, za ktoré sa Cena platí
Strhávanie opakovaných platieb (fixné/variabilné) Fixné
Forma komunikácie pre zmenu nastavenia opakovanej platby E‑mailom na: kml@kml.sk
Ako opakovanú platbu zrušiť Vymažte pokladnicu z portálu mFirma.

 

Kontakt

KML, s.r.o.
Podhora 6
034 01 Ružomberok

e-mail: kml@kml.sk

tel: 0911 260 763